Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 61 61 61 52
27/01 kl 14 67 70 68 59
27/01 kl 15 69 83 77 71
27/01 kl 16 66 78 87 85
27/01 kl 17 64 74 87 90
27/01 kl 18 64 73 78 75
27/01 kl 19 63 76 68 57
27/01 kl 20 67 77 58 45
27/01 kl 21 65 73 57 49
27/01 kl 22 55 65 58 52
27/01 kl 23 48 60 60 52

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 83 67 96 44 121
Laveste værets virkning 48 8 12 -6 -8
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm