Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 45 52 97 92
28/01 kl 01 89 43 132 132
28/01 kl 02 111 38 149 146
28/01 kl 03 102 34 136 130
28/01 kl 04 64 33 97 86
28/01 kl 05 11 28 39 29
28/01 kl 06 -40 20 -20 -23
28/01 kl 07 -75 9 -66 -64
28/01 kl 08 -89 6 -83 -83
28/01 kl 09 -79 11 -68 -78
28/01 kl 10 -45 12 -33 -42
28/01 kl 11 7 13 20 14
28/01 kl 12 64 10 74 80
28/01 kl 13 110 10 120 128
28/01 kl 14 135 15 150 155
28/01 kl 15 129 31 160 152
28/01 kl 16 94 37 131 128
28/01 kl 17 38 38 76 79
28/01 kl 18 -20 40 20 25
28/01 kl 19 -67 40 -27 -18
28/01 kl 20 -95 51 -44 -42
28/01 kl 21 -100 55 -45 -44
28/01 kl 22 -79 57 -22 -22
28/01 kl 23 -38 53 15 18

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 206 160 190 138 157
Laveste vannstand -43 -83 -74 -75 -38
Avvik gult nivå -5 -51 -21 -73 -54
Avvik orange nivå -31 -77 -47 -99 -80
Avvik rødt nivå -42 -88 -58 -110 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm