Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 15 52 67 67
29/01 kl 01 65 60 125 122
29/01 kl 02 100 70 170 172
29/01 kl 03 108 82 190 194
29/01 kl 04 85 73 158 167
29/01 kl 05 39 63 102 103
29/01 kl 06 -15 58 43 41
29/01 kl 07 -59 65 6 -2
29/01 kl 08 -83 76 -7 -11
29/01 kl 09 -85 81 -4 -8
29/01 kl 10 -63 82 19 19
29/01 kl 11 -20 81 61 64
29/01 kl 12 34 79 113 112
29/01 kl 13 85 75 160 151
29/01 kl 14 121 67 188 167
29/01 kl 15 131 55 186 166
29/01 kl 16 111 52 163 147
29/01 kl 17 65 50 115 104
29/01 kl 18 8 45 53 47
29/01 kl 19 -44 40 -4 -13
29/01 kl 20 -82 31 -51 -54
29/01 kl 21 -98 24 -74 -72
29/01 kl 22 -90 16 -74 -68
29/01 kl 23 -59 12 -47 -43

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 206 160 190 138 157
Laveste vannstand -43 -83 -74 -75 -38
Avvik gult nivå -5 -51 -21 -73 -54
Avvik orange nivå -31 -77 -47 -99 -80
Avvik rødt nivå -42 -88 -58 -110 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm