Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 -13 11 -2 0
30/01 kl 01 38 11 49 49
30/01 kl 02 80 10 90 92
30/01 kl 03 102 13 115 114
30/01 kl 04 96 17 113 105
30/01 kl 05 62 20 82 72
30/01 kl 06 12 16 28 30
30/01 kl 07 -36 12 -24 -13
30/01 kl 08 -69 11 -58 -44
30/01 kl 09 -81 13 -68 -62
30/01 kl 10 -72 18 -54 -53
30/01 kl 11 -42 17 -25 -23
30/01 kl 12 5 14 19 22
30/01 kl 13 56 14 70 72
30/01 kl 14 99 14 113 114
30/01 kl 15 122 16 138 139
30/01 kl 16 117 14 131 134
30/01 kl 17 86 13 99 101
30/01 kl 18 36 13 49 52
30/01 kl 19 -18 15 -3 4
30/01 kl 20 -61 15 -46 -32
30/01 kl 21 -87 17 -70 -51
30/01 kl 22 -91 16 -75 -53
30/01 kl 23 -73 17 -56 -35

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 206 160 190 138 157
Laveste vannstand -43 -83 -74 -75 -38
Avvik gult nivå -5 -51 -21 -73 -54
Avvik orange nivå -31 -77 -47 -99 -80
Avvik rødt nivå -42 -88 -58 -110 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm