Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 -4 15 -2 0
30/01 kl 01 47 66 49 49
30/01 kl 02 90 107 90 92
30/01 kl 03 113 130 115 114
30/01 kl 04 101 122 113 105
30/01 kl 05 62 88 82 72
30/01 kl 06 9 37 28 30
30/01 kl 07 -35 -9 -24 -13
30/01 kl 08 -66 -39 -58 -44
30/01 kl 09 -80 -51 -68 -62
30/01 kl 10 -75 -46 -54 -53
30/01 kl 11 -46 -14 -25 -23
30/01 kl 12 6 36 19 22
30/01 kl 13 58 89 70 72
30/01 kl 14 100 131 113 114
30/01 kl 15 121 156 138 139
30/01 kl 16 113 150 131 134
30/01 kl 17 85 126 99 101
30/01 kl 18 36 77 49 52
30/01 kl 19 -17 26 -3 4
30/01 kl 20 -64 -18 -46 -32
30/01 kl 21 -92 -45 -70 -51
30/01 kl 22 -97 -47 -75 -53
30/01 kl 23 -76 -30 -56 -35

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 208 166 224 156 176
Laveste vannstand -34 -76 -74 -97 -60
Avvik gult nivå -3 -45 13 -55 -35
Avvik orange nivå -29 -71 -13 -81 -61
Avvik rødt nivå -40 -82 -24 -92 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm