Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
30/01 kl 00 0 -2 2 4
30/01 kl 01 49 49 53 52
30/01 kl 02 92 90 97 88
30/01 kl 03 114 115 117 113
30/01 kl 04 105 113 112 110
30/01 kl 05 72 82 78 74
30/01 kl 06 30 28 25 24
30/01 kl 07 -13 -24 -23 -27
30/01 kl 08 -44 -58 -56 -60
30/01 kl 09 -62 -68 -67 -71
30/01 kl 10 -53 -54 -59 -63
30/01 kl 11 -23 -25 -28 -35
30/01 kl 12 22 19 18 10
30/01 kl 13 72 70 69 59
30/01 kl 14 114 113 109 102
30/01 kl 15 139 138 132 128
30/01 kl 16 134 131 122 120
30/01 kl 17 101 99 90 90
30/01 kl 18 52 49 37 36
30/01 kl 19 4 -3 -17 -17
30/01 kl 20 -32 -46 -60 -60
30/01 kl 21 -51 -70 -84 -85
30/01 kl 22 -53 -75 -86 -83
30/01 kl 23 -35 -56 -67 -65

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 206 160 190 138 157
Max fra modell: 27.01 18 206 166 192 132 159
Max fra modell: 27.01 12 207 165 185 128 159
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm