Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 9 28 11 13
30/01 kl 01 9 28 11 11
30/01 kl 02 10 27 10 12
30/01 kl 03 11 28 13 12
30/01 kl 04 5 26 17 9
30/01 kl 05 0 26 20 10
30/01 kl 06 -3 25 16 18
30/01 kl 07 1 27 12 23
30/01 kl 08 3 30 11 25
30/01 kl 09 1 30 13 19
30/01 kl 10 -3 26 18 19
30/01 kl 11 -4 28 17 19
30/01 kl 12 1 31 14 17
30/01 kl 13 2 33 14 16
30/01 kl 14 1 32 14 15
30/01 kl 15 -1 34 16 17
30/01 kl 16 -4 33 14 17
30/01 kl 17 -1 40 13 15
30/01 kl 18 0 41 13 16
30/01 kl 19 1 44 15 22
30/01 kl 20 -3 43 15 29
30/01 kl 21 -5 42 17 36
30/01 kl 22 -6 44 16 38
30/01 kl 23 -3 43 17 38

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 83 67 96 44 121
Laveste værets virkning 48 8 12 -6 -8
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm