Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 -36 20 -16 -3
31/01 kl 01 10 19 29 40
31/01 kl 02 55 22 77 83
31/01 kl 03 87 24 111 111
31/01 kl 04 96 24 120 121
31/01 kl 05 78 25 103 103
31/01 kl 06 38 23 61 66
31/01 kl 07 -9 25 16 21
31/01 kl 08 -47 26 -21 -18
31/01 kl 09 -69 31 -38 -38
31/01 kl 10 -71 33 -38 -38
31/01 kl 11 -54 37 -17 -14
31/01 kl 12 -19 41 22 31
31/01 kl 13 27 45 72 87
31/01 kl 14 71 47 118 141
31/01 kl 15 103 45 148 174
31/01 kl 16 113 44 157 182
31/01 kl 17 96 46 142 165
31/01 kl 18 58 47 105 129
31/01 kl 19 9 50 59 83
31/01 kl 20 -36 49 13 46
31/01 kl 21 -69 49 -20 22
31/01 kl 22 -84 51 -33 16
31/01 kl 23 -78 59 -19 23

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 206 160 190 138 157
Laveste vannstand -43 -83 -74 -75 -38
Avvik gult nivå -5 -51 -21 -73 -54
Avvik orange nivå -31 -77 -47 -99 -80
Avvik rødt nivå -42 -88 -58 -110 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm