Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 265 275 275 270
28/01 kl 01 308 316 310 310
28/01 kl 02 332 339 327 324
28/01 kl 03 317 326 314 308
28/01 kl 04 267 277 275 264
28/01 kl 05 208 214 217 207
28/01 kl 06 153 162 158 155
28/01 kl 07 116 125 112 114
28/01 kl 08 102 111 95 95
28/01 kl 09 108 118 110 100
28/01 kl 10 142 155 145 136
28/01 kl 11 193 209 198 192
28/01 kl 12 251 268 252 258
28/01 kl 13 300 316 298 306
28/01 kl 14 323 340 328 333
28/01 kl 15 325 344 338 330
28/01 kl 16 293 309 309 306
28/01 kl 17 243 257 254 257
28/01 kl 18 187 204 198 203
28/01 kl 19 142 156 151 160
28/01 kl 20 117 134 134 136
28/01 kl 21 111 132 133 134
28/01 kl 22 137 159 156 156
28/01 kl 23 184 207 193 196

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 386 344 402 334 354
Laveste vannstand 144 102 104 81 118
Avvik gult nivå -3 -45 13 -55 -35
Avvik orange nivå -29 -71 -13 -81 -61
Avvik rødt nivå -40 -82 -24 -92 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm