Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 42 52 52 47
28/01 kl 01 41 49 43 43
28/01 kl 02 43 50 38 35
28/01 kl 03 37 46 34 28
28/01 kl 04 25 35 33 22
28/01 kl 05 19 25 28 18
28/01 kl 06 15 24 20 17
28/01 kl 07 13 22 9 11
28/01 kl 08 13 22 6 6
28/01 kl 09 9 19 11 1
28/01 kl 10 9 22 12 3
28/01 kl 11 8 24 13 7
28/01 kl 12 9 26 10 16
28/01 kl 13 12 28 10 18
28/01 kl 14 10 27 15 20
28/01 kl 15 18 37 31 23
28/01 kl 16 21 37 37 34
28/01 kl 17 27 41 38 41
28/01 kl 18 29 46 40 45
28/01 kl 19 31 45 40 49
28/01 kl 20 34 51 51 53
28/01 kl 21 33 54 55 56
28/01 kl 22 38 60 57 57
28/01 kl 23 44 67 53 56

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 83 67 96 44 121
Laveste værets virkning 48 8 12 -6 -8
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm