Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 242 266 245 245
29/01 kl 01 292 316 303 300
29/01 kl 02 322 347 348 350
29/01 kl 03 334 359 368 372
29/01 kl 04 316 339 336 345
29/01 kl 05 279 301 280 281
29/01 kl 06 219 247 221 219
29/01 kl 07 169 199 184 176
29/01 kl 08 145 175 171 167
29/01 kl 09 145 181 174 170
29/01 kl 10 170 211 197 197
29/01 kl 11 208 252 239 242
29/01 kl 12 256 302 291 290
29/01 kl 13 306 349 338 329
29/01 kl 14 342 387 366 345
29/01 kl 15 354 402 364 344
29/01 kl 16 329 370 341 325
29/01 kl 17 277 311 293 282
29/01 kl 18 212 243 231 225
29/01 kl 19 159 187 174 165
29/01 kl 20 121 149 127 124
29/01 kl 21 104 129 104 106
29/01 kl 22 106 128 104 110
29/01 kl 23 131 151 131 135

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 386 344 402 334 354
Laveste vannstand 144 102 104 81 118
Avvik gult nivå -3 -45 13 -55 -35
Avvik orange nivå -29 -71 -13 -81 -61
Avvik rødt nivå -40 -82 -24 -92 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm