Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 49 73 52 52
29/01 kl 01 49 73 60 57
29/01 kl 02 44 69 70 72
29/01 kl 03 48 73 82 86
29/01 kl 04 53 76 73 82
29/01 kl 05 62 84 63 64
29/01 kl 06 56 84 58 56
29/01 kl 07 50 80 65 57
29/01 kl 08 50 80 76 72
29/01 kl 09 52 88 81 77
29/01 kl 10 55 96 82 82
29/01 kl 11 50 94 81 84
29/01 kl 12 44 90 79 78
29/01 kl 13 43 86 75 66
29/01 kl 14 43 88 67 46
29/01 kl 15 45 93 55 35
29/01 kl 16 40 81 52 36
29/01 kl 17 34 68 50 39
29/01 kl 18 26 57 45 39
29/01 kl 19 25 53 40 31
29/01 kl 20 25 53 31 28
29/01 kl 21 24 49 24 26
29/01 kl 22 18 40 16 22
29/01 kl 23 12 32 12 16

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 83 67 96 44 121
Laveste værets virkning 48 8 12 -6 -8
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm