Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 165 11 176 178
30/01 kl 01 216 11 227 227
30/01 kl 02 258 10 268 270
30/01 kl 03 280 13 293 292
30/01 kl 04 274 17 291 283
30/01 kl 05 240 20 260 250
30/01 kl 06 190 16 206 208
30/01 kl 07 142 12 154 165
30/01 kl 08 109 11 120 134
30/01 kl 09 97 13 110 116
30/01 kl 10 106 18 124 125
30/01 kl 11 136 17 153 155
30/01 kl 12 183 14 197 200
30/01 kl 13 234 14 248 250
30/01 kl 14 277 14 291 292
30/01 kl 15 300 16 316 317
30/01 kl 16 295 14 309 312
30/01 kl 17 264 13 277 279
30/01 kl 18 214 13 227 230
30/01 kl 19 160 15 175 182
30/01 kl 20 117 15 132 146
30/01 kl 21 91 17 108 127
30/01 kl 22 87 16 103 125
30/01 kl 23 105 17 122 143

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 384 338 368 316 335
Laveste vannstand 135 95 104 103 140
Avvik gult nivå -5 -51 -21 -73 -54
Avvik orange nivå -31 -77 -47 -99 -80
Avvik rødt nivå -42 -88 -58 -110 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm