Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
30/01 kl 00 178 176 180 182
30/01 kl 01 227 227 231 230
30/01 kl 02 270 268 275 266
30/01 kl 03 292 293 295 291
30/01 kl 04 283 291 290 288
30/01 kl 05 250 260 256 252
30/01 kl 06 208 206 203 202
30/01 kl 07 165 154 155 151
30/01 kl 08 134 120 122 118
30/01 kl 09 116 110 111 107
30/01 kl 10 125 124 119 115
30/01 kl 11 155 153 150 143
30/01 kl 12 200 197 196 188
30/01 kl 13 250 248 247 237
30/01 kl 14 292 291 287 280
30/01 kl 15 317 316 310 306
30/01 kl 16 312 309 300 298
30/01 kl 17 279 277 268 268
30/01 kl 18 230 227 215 214
30/01 kl 19 182 175 161 161
30/01 kl 20 146 132 118 118
30/01 kl 21 127 108 94 93
30/01 kl 22 125 103 92 95
30/01 kl 23 143 122 111 113

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 384 338 368 316 335
Max fra modell: 27.01 18 384 344 370 310 337
Max fra modell: 27.01 12 385 343 363 306 337
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm