Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 142 20 162 175
31/01 kl 01 188 19 207 218
31/01 kl 02 233 22 255 261
31/01 kl 03 265 24 289 289
31/01 kl 04 274 24 298 299
31/01 kl 05 256 25 281 281
31/01 kl 06 216 23 239 244
31/01 kl 07 169 25 194 199
31/01 kl 08 131 26 157 160
31/01 kl 09 109 31 140 140
31/01 kl 10 107 33 140 140
31/01 kl 11 124 37 161 164
31/01 kl 12 159 41 200 209
31/01 kl 13 205 45 250 265
31/01 kl 14 249 47 296 319
31/01 kl 15 281 45 326 352
31/01 kl 16 291 44 335 360
31/01 kl 17 274 46 320 343
31/01 kl 18 236 47 283 307
31/01 kl 19 187 50 237 261
31/01 kl 20 142 49 191 224
31/01 kl 21 109 49 158 200
31/01 kl 22 94 51 145 194
31/01 kl 23 100 59 159 201

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 384 338 368 316 335
Laveste vannstand 135 95 104 103 140
Avvik gult nivå -5 -51 -21 -73 -54
Avvik orange nivå -31 -77 -47 -99 -80
Avvik rødt nivå -42 -88 -58 -110 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm