Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 140 185 162 175
31/01 kl 01 186 229 207 218
31/01 kl 02 230 273 255 261
31/01 kl 03 257 307 289 289
31/01 kl 04 270 317 298 299
31/01 kl 05 258 302 281 281
31/01 kl 06 221 262 239 244
31/01 kl 07 173 216 194 199
31/01 kl 08 134 179 157 160
31/01 kl 09 118 162 140 140
31/01 kl 10 120 163 140 140
31/01 kl 11 142 181 161 164
31/01 kl 12 177 215 200 209
31/01 kl 13 226 263 250 265
31/01 kl 14 274 313 296 319
31/01 kl 15 308 346 326 352
31/01 kl 16 322 354 335 360
31/01 kl 17 302 351 320 343
31/01 kl 18 267 324 283 307
31/01 kl 19 224 283 237 261
31/01 kl 20 180 233 191 224
31/01 kl 21 145 202 158 200
31/01 kl 22 127 200 145 194
31/01 kl 23 136 221 159 201

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 386 344 402 334 354
Laveste vannstand 144 102 104 81 118
Avvik gult nivå -3 -45 13 -55 -35
Avvik orange nivå -29 -71 -13 -81 -61
Avvik rødt nivå -40 -82 -24 -92 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm