Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 -2 43 20 33
31/01 kl 01 -2 41 19 30
31/01 kl 02 -3 40 22 28
31/01 kl 03 -8 42 24 24
31/01 kl 04 -4 43 24 25
31/01 kl 05 2 46 25 25
31/01 kl 06 5 46 23 28
31/01 kl 07 4 47 25 30
31/01 kl 08 3 48 26 29
31/01 kl 09 9 53 31 31
31/01 kl 10 13 56 33 33
31/01 kl 11 18 57 37 40
31/01 kl 12 18 56 41 50
31/01 kl 13 21 58 45 60
31/01 kl 14 25 64 47 70
31/01 kl 15 27 65 45 71
31/01 kl 16 31 63 44 69
31/01 kl 17 28 77 46 69
31/01 kl 18 31 88 47 71
31/01 kl 19 37 96 50 74
31/01 kl 20 38 91 49 82
31/01 kl 21 36 93 49 91
31/01 kl 22 33 106 51 100
31/01 kl 23 36 121 59 101

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 83 67 96 44 121
Laveste værets virkning 48 8 12 -6 -8
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm