Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
27/01 kl 12 139 - - 148
27/01 kl 13 140 144 145 145
27/01 kl 14 121 128 128 129
27/01 kl 15 81 91 92 92
27/01 kl 16 35 42 42 43
27/01 kl 17 -6 1 2 2
27/01 kl 18 -28 -25 -24 -24
27/01 kl 19 -38 -32 -31 -31
27/01 kl 20 -29 -28 -27 -27
27/01 kl 21 2 6 6 6
27/01 kl 22 38 42 43 43
27/01 kl 23 74 80 80 78

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 144 118 123 91 131
Max fra modell: 27.01 18 145 120 124 91 128
Max fra modell: 27.01 12 148 120 123 90 128
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm