Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 50 50 50 46
27/01 kl 14 55 58 57 50
27/01 kl 15 50 58 57 47
27/01 kl 16 46 53 52 45
27/01 kl 17 44 49 49 42
27/01 kl 18 44 48 46 43
27/01 kl 19 44 51 43 37
27/01 kl 20 33 40 33 32
27/01 kl 21 35 40 37 33
27/01 kl 22 30 37 33 29
27/01 kl 23 28 34 31 25

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 58 53 54 26 104
Laveste værets virkning 28 9 -2 -15 -13
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm