Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 62 45 107 110
29/01 kl 01 77 46 123 120
29/01 kl 02 72 45 117 116
29/01 kl 03 50 45 95 95
29/01 kl 04 16 41 57 57
29/01 kl 05 -20 39 19 15
29/01 kl 06 -50 37 -13 -16
29/01 kl 07 -62 34 -28 -30
29/01 kl 08 -56 32 -24 -29
29/01 kl 09 -33 35 2 -7
29/01 kl 10 2 30 32 28
29/01 kl 11 42 26 68 64
29/01 kl 12 76 21 97 93
29/01 kl 13 94 21 115 106
29/01 kl 14 90 14 104 99
29/01 kl 15 69 13 82 77
29/01 kl 16 34 10 44 40
29/01 kl 17 -8 9 1 -4
29/01 kl 18 -44 7 -37 -37
29/01 kl 19 -67 8 -59 -56
29/01 kl 20 -71 5 -66 -66
29/01 kl 21 -59 4 -55 -56
29/01 kl 22 -32 3 -29 -25
29/01 kl 23 5 4 9 13

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 144 118 123 91 131
Laveste vannstand -32 -46 -66 -72 -42
Avvik gult nivå -13 -39 -34 -66 -26
Avvik orange nivå -28 -54 -49 -81 -41
Avvik rødt nivå -38 -64 -59 -91 -51
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm