Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 95 114 107 110
29/01 kl 01 112 129 123 120
29/01 kl 02 108 126 117 116
29/01 kl 03 84 102 95 95
29/01 kl 04 50 67 57 57
29/01 kl 05 9 25 19 15
29/01 kl 06 -18 -1 -13 -16
29/01 kl 07 -33 -18 -28 -30
29/01 kl 08 -32 -13 -24 -29
29/01 kl 09 -9 9 2 -7
29/01 kl 10 23 40 32 28
29/01 kl 11 62 81 68 64
29/01 kl 12 89 110 97 93
29/01 kl 13 108 130 115 106
29/01 kl 14 101 120 104 99
29/01 kl 15 76 100 82 77
29/01 kl 16 42 64 44 40
29/01 kl 17 -7 18 1 -4
29/01 kl 18 -42 -20 -37 -37
29/01 kl 19 -68 -42 -59 -56
29/01 kl 20 -71 -44 -66 -66
29/01 kl 21 -59 -38 -55 -56
29/01 kl 22 -34 -9 -29 -25
29/01 kl 23 5 26 9 13

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 144 120 130 97 154
Laveste vannstand -31 -49 -71 -78 -51
Avvik gult nivå -13 -37 -27 -60 -3
Avvik orange nivå -28 -52 -42 -75 -18
Avvik rødt nivå -38 -62 -52 -85 -28
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm