Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
29/01 kl 00 110 107 108 108
29/01 kl 01 120 123 124 123
29/01 kl 02 116 117 118 119
29/01 kl 03 95 95 95 94
29/01 kl 04 57 57 58 55
29/01 kl 05 15 19 21 18
29/01 kl 06 -16 -13 -13 -15
29/01 kl 07 -30 -28 -27 -29
29/01 kl 08 -29 -24 -23 -26
29/01 kl 09 -7 2 2 0
29/01 kl 10 28 32 31 30
29/01 kl 11 64 68 68 67
29/01 kl 12 93 97 98 96
29/01 kl 13 106 115 113 113
29/01 kl 14 99 104 104 104
29/01 kl 15 77 82 80 80
29/01 kl 16 40 44 44 43
29/01 kl 17 -4 1 -1 -3
29/01 kl 18 -37 -37 -38 -38
29/01 kl 19 -56 -59 -61 -66
29/01 kl 20 -66 -66 -68 -69
29/01 kl 21 -56 -55 -55 -56
29/01 kl 22 -25 -29 -29 -33
29/01 kl 23 13 9 8 7

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 144 118 123 91 131
Max fra modell: 27.01 18 145 120 124 91 128
Max fra modell: 27.01 12 148 120 123 90 128
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm