Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 43 3 46 52
30/01 kl 01 68 6 74 75
30/01 kl 02 73 5 78 80
30/01 kl 03 59 8 67 68
30/01 kl 04 32 7 39 41
30/01 kl 05 -2 7 5 5
30/01 kl 06 -35 8 -27 -26
30/01 kl 07 -55 8 -47 -46
30/01 kl 08 -58 8 -50 -52
30/01 kl 09 -44 7 -37 -39
30/01 kl 10 -17 8 -9 -15
30/01 kl 11 19 5 24 20
30/01 kl 12 56 4 60 56
30/01 kl 13 82 0 82 82
30/01 kl 14 89 2 91 87
30/01 kl 15 78 -2 76 73
30/01 kl 16 51 -2 49 47
30/01 kl 17 14 -4 10 9
30/01 kl 18 -24 -6 -30 -29
30/01 kl 19 -53 -5 -58 -54
30/01 kl 20 -66 -6 -72 -67
30/01 kl 21 -62 -6 -68 -63
30/01 kl 22 -44 -6 -50 -41
30/01 kl 23 -14 -8 -22 -7

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 144 118 123 91 131
Laveste vannstand -32 -46 -66 -72 -42
Avvik gult nivå -13 -39 -34 -66 -26
Avvik orange nivå -28 -54 -49 -81 -41
Avvik rødt nivå -38 -64 -59 -91 -51
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm