Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 228 50 278 274
27/01 kl 14 205 57 262 255
27/01 kl 15 168 57 225 215
27/01 kl 16 124 52 176 169
27/01 kl 17 86 49 135 128
27/01 kl 18 63 46 109 106
27/01 kl 19 59 43 102 96
27/01 kl 20 73 33 106 105
27/01 kl 21 103 37 140 136
27/01 kl 22 143 33 176 172
27/01 kl 23 183 31 214 208

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 278 252 257 225 265
Laveste vannstand 102 88 68 62 92
Avvik gult nivå -13 -39 -34 -66 -26
Avvik orange nivå -28 -54 -49 -81 -41
Avvik rødt nivå -38 -64 -59 -91 -51
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm