Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
27/01 kl 12 273 - - 282
27/01 kl 13 274 278 279 279
27/01 kl 14 255 262 262 263
27/01 kl 15 215 225 226 226
27/01 kl 16 169 176 176 177
27/01 kl 17 128 135 136 136
27/01 kl 18 106 109 110 110
27/01 kl 19 96 102 103 103
27/01 kl 20 105 106 107 107
27/01 kl 21 136 140 140 140
27/01 kl 22 172 176 177 177
27/01 kl 23 208 214 214 212

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 278 252 257 225 265
Max fra modell: 27.01 18 279 254 258 225 262
Max fra modell: 27.01 12 282 254 257 224 262
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm