Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
28/01 kl 00 231 234 235 236
28/01 kl 01 232 238 238 239
28/01 kl 02 213 221 220 221
28/01 kl 03 184 187 190 190
28/01 kl 04 147 152 151 153
28/01 kl 05 112 113 115 117
28/01 kl 06 88 91 93 93
28/01 kl 07 84 88 90 91
28/01 kl 08 103 104 105 107
28/01 kl 09 137 135 136 137
28/01 kl 10 180 171 175 176
28/01 kl 11 223 220 220 220
28/01 kl 12 251 246 249 250
28/01 kl 13 257 252 254 254
28/01 kl 14 243 243 245 246
28/01 kl 15 216 212 214 215
28/01 kl 16 176 174 176 178
28/01 kl 17 135 132 134 136
28/01 kl 18 111 106 108 109
28/01 kl 19 102 94 96 98
28/01 kl 20 108 105 106 104
28/01 kl 21 129 128 129 129
28/01 kl 22 165 165 166 166
28/01 kl 23 210 208 210 211

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 278 252 257 225 265
Max fra modell: 27.01 18 279 254 258 225 262
Max fra modell: 27.01 12 282 254 257 224 262
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm