Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 196 45 241 244
29/01 kl 01 211 46 257 254
29/01 kl 02 206 45 251 250
29/01 kl 03 184 45 229 229
29/01 kl 04 150 41 191 191
29/01 kl 05 114 39 153 149
29/01 kl 06 84 37 121 118
29/01 kl 07 72 34 106 104
29/01 kl 08 78 32 110 105
29/01 kl 09 101 35 136 127
29/01 kl 10 136 30 166 162
29/01 kl 11 176 26 202 198
29/01 kl 12 210 21 231 227
29/01 kl 13 228 21 249 240
29/01 kl 14 224 14 238 233
29/01 kl 15 203 13 216 211
29/01 kl 16 168 10 178 174
29/01 kl 17 126 9 135 130
29/01 kl 18 90 7 97 97
29/01 kl 19 67 8 75 78
29/01 kl 20 63 5 68 68
29/01 kl 21 75 4 79 78
29/01 kl 22 102 3 105 109
29/01 kl 23 139 4 143 147

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 278 252 257 225 265
Laveste vannstand 102 88 68 62 92
Avvik gult nivå -13 -39 -34 -66 -26
Avvik orange nivå -28 -54 -49 -81 -41
Avvik rødt nivå -38 -64 -59 -91 -51
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm