Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 229 248 241 244
29/01 kl 01 246 263 257 254
29/01 kl 02 242 260 251 250
29/01 kl 03 218 236 229 229
29/01 kl 04 184 201 191 191
29/01 kl 05 143 159 153 149
29/01 kl 06 116 133 121 118
29/01 kl 07 101 116 106 104
29/01 kl 08 102 121 110 105
29/01 kl 09 125 143 136 127
29/01 kl 10 157 174 166 162
29/01 kl 11 196 215 202 198
29/01 kl 12 223 244 231 227
29/01 kl 13 242 264 249 240
29/01 kl 14 235 254 238 233
29/01 kl 15 210 234 216 211
29/01 kl 16 176 198 178 174
29/01 kl 17 127 152 135 130
29/01 kl 18 92 114 97 97
29/01 kl 19 66 92 75 78
29/01 kl 20 63 90 68 68
29/01 kl 21 75 96 79 78
29/01 kl 22 100 125 105 109
29/01 kl 23 139 160 143 147

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 278 254 264 231 288
Laveste vannstand 103 85 63 56 83
Avvik gult nivå -13 -37 -27 -60 -3
Avvik orange nivå -28 -52 -42 -75 -18
Avvik rødt nivå -38 -62 -52 -85 -28
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm