Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
29/01 kl 00 244 241 242 242
29/01 kl 01 254 257 258 257
29/01 kl 02 250 251 252 253
29/01 kl 03 229 229 229 228
29/01 kl 04 191 191 192 189
29/01 kl 05 149 153 155 152
29/01 kl 06 118 121 121 119
29/01 kl 07 104 106 107 105
29/01 kl 08 105 110 111 108
29/01 kl 09 127 136 136 134
29/01 kl 10 162 166 165 164
29/01 kl 11 198 202 202 201
29/01 kl 12 227 231 232 230
29/01 kl 13 240 249 247 247
29/01 kl 14 233 238 238 238
29/01 kl 15 211 216 214 214
29/01 kl 16 174 178 178 177
29/01 kl 17 130 135 133 131
29/01 kl 18 97 97 96 96
29/01 kl 19 78 75 73 68
29/01 kl 20 68 68 66 65
29/01 kl 21 78 79 79 78
29/01 kl 22 109 105 105 101
29/01 kl 23 147 143 142 141

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 278 252 257 225 265
Max fra modell: 27.01 18 279 254 258 225 262
Max fra modell: 27.01 12 282 254 257 224 262
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm