Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 175 203 180 186
30/01 kl 01 203 225 208 209
30/01 kl 02 206 230 212 214
30/01 kl 03 193 219 201 202
30/01 kl 04 168 186 173 175
30/01 kl 05 133 156 139 139
30/01 kl 06 102 119 107 108
30/01 kl 07 82 101 87 88
30/01 kl 08 78 93 84 82
30/01 kl 09 93 106 97 95
30/01 kl 10 116 132 125 119
30/01 kl 11 154 166 158 154
30/01 kl 12 189 201 194 190
30/01 kl 13 213 227 216 216
30/01 kl 14 219 231 225 221
30/01 kl 15 206 219 210 207
30/01 kl 16 177 193 183 181
30/01 kl 17 138 155 144 143
30/01 kl 18 98 115 104 105
30/01 kl 19 69 85 76 80
30/01 kl 20 56 73 62 67
30/01 kl 21 57 76 66 71
30/01 kl 22 77 95 84 93
30/01 kl 23 106 124 112 127

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 278 254 264 231 288
Laveste vannstand 103 85 63 56 83
Avvik gult nivå -13 -37 -27 -60 -3
Avvik orange nivå -28 -52 -42 -75 -18
Avvik rødt nivå -38 -62 -52 -85 -28
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm