Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
30/01 kl 00 186 180 179 178
30/01 kl 01 209 208 208 205
30/01 kl 02 214 212 210 209
30/01 kl 03 202 201 200 197
30/01 kl 04 175 173 172 172
30/01 kl 05 139 139 138 136
30/01 kl 06 108 107 105 106
30/01 kl 07 88 87 85 84
30/01 kl 08 82 84 84 81
30/01 kl 09 95 97 96 97
30/01 kl 10 119 125 125 123
30/01 kl 11 154 158 158 156
30/01 kl 12 190 194 193 192
30/01 kl 13 216 216 218 216
30/01 kl 14 221 225 225 224
30/01 kl 15 207 210 212 212
30/01 kl 16 181 183 183 183
30/01 kl 17 143 144 143 142
30/01 kl 18 105 104 101 101
30/01 kl 19 80 76 74 73
30/01 kl 20 67 62 60 57
30/01 kl 21 71 66 62 63
30/01 kl 22 93 84 78 79
30/01 kl 23 127 112 107 111

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 278 252 257 225 265
Max fra modell: 27.01 18 279 254 258 225 262
Max fra modell: 27.01 12 282 254 257 224 262
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm