Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 143 163 149 162
31/01 kl 01 174 194 180 196
31/01 kl 02 191 212 197 216
31/01 kl 03 188 212 193 212
31/01 kl 04 171 195 175 193
31/01 kl 05 143 170 148 168
31/01 kl 06 113 141 120 140
31/01 kl 07 91 118 95 117
31/01 kl 08 83 113 92 107
31/01 kl 09 91 122 100 115
31/01 kl 10 111 145 124 141
31/01 kl 11 146 179 160 174
31/01 kl 12 186 218 200 210
31/01 kl 13 219 254 237 247
31/01 kl 14 238 274 256 270
31/01 kl 15 242 288 265 270
31/01 kl 16 227 278 253 254
31/01 kl 17 203 257 226 233
31/01 kl 18 166 226 197 204
31/01 kl 19 135 201 168 174
31/01 kl 20 113 184 155 160
31/01 kl 21 109 164 141 157
31/01 kl 22 114 166 153 174
31/01 kl 23 135 179 168 201

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 278 254 264 231 288
Laveste vannstand 103 85 63 56 83
Avvik gult nivå -13 -37 -27 -60 -3
Avvik orange nivå -28 -52 -42 -75 -18
Avvik rødt nivå -38 -62 -52 -85 -28
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm