Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
31/01 kl 00 162 149 144 142
31/01 kl 01 196 180 174 175
31/01 kl 02 216 197 191 191
31/01 kl 03 212 193 189 187
31/01 kl 04 193 175 172 172
31/01 kl 05 168 148 145 144
31/01 kl 06 140 120 114 117
31/01 kl 07 117 95 92 94
31/01 kl 08 107 92 89 87
31/01 kl 09 115 100 98 98
31/01 kl 10 141 124 118 121
31/01 kl 11 174 160 155 157
31/01 kl 12 210 200 195 197
31/01 kl 13 247 237 233 236
31/01 kl 14 270 256 254 257
31/01 kl 15 270 265 262 262
31/01 kl 16 254 253 254 256
31/01 kl 17 233 226 222 224
31/01 kl 18 204 197 197 198
31/01 kl 19 174 168 166 166
31/01 kl 20 160 155 159 160
31/01 kl 21 157 141 151 152
31/01 kl 22 174 153 163 163
31/01 kl 23 201 168 191 188

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 278 252 257 225 265
Max fra modell: 27.01 18 279 254 258 225 262
Max fra modell: 27.01 12 282 254 257 224 262
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm