Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 -13 7 -7 6
31/01 kl 01 -12 8 -6 10
31/01 kl 02 -10 11 -4 15
31/01 kl 03 -9 15 -4 15
31/01 kl 04 -7 17 -3 15
31/01 kl 05 -6 21 -1 19
31/01 kl 06 -4 24 3 23
31/01 kl 07 0 27 4 26
31/01 kl 08 3 33 12 27
31/01 kl 09 6 37 15 30
31/01 kl 10 8 42 21 38
31/01 kl 11 13 46 27 41
31/01 kl 12 18 50 32 42
31/01 kl 13 21 56 39 49
31/01 kl 14 23 59 41 55
31/01 kl 15 29 75 52 57
31/01 kl 16 31 82 57 58
31/01 kl 17 36 90 59 66
31/01 kl 18 34 94 65 72
31/01 kl 19 35 101 68 74
31/01 kl 20 33 104 75 80
31/01 kl 21 34 89 66 82
31/01 kl 22 30 82 69 90
31/01 kl 23 30 74 63 96

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 58 53 54 26 104
Laveste værets virkning 28 9 -2 -15 -13
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm