Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 54 70 61 57
30/01 kl 01 66 82 69 72
30/01 kl 02 64 76 66 75
30/01 kl 03 52 62 56 60
30/01 kl 04 25 35 35 33
30/01 kl 05 -6 4 2 -2
30/01 kl 06 -34 -23 -30 -28
30/01 kl 07 -48 -38 -47 -43
30/01 kl 08 -47 -39 -43 -44
30/01 kl 09 -37 -29 -25 -32
30/01 kl 10 -13 -1 -1 -5
30/01 kl 11 18 29 23 24
30/01 kl 12 44 54 43 52
30/01 kl 13 59 69 60 65
30/01 kl 14 56 68 63 65
30/01 kl 15 41 54 49 54
30/01 kl 16 18 28 20 27
30/01 kl 17 -17 -6 -15 -9
30/01 kl 18 -51 -39 -48 -40
30/01 kl 19 -72 -58 -66 -57
30/01 kl 20 -78 -62 -73 -65
30/01 kl 21 -68 -50 -64 -55
30/01 kl 22 -49 -29 -39 -31
30/01 kl 23 -18 4 -9 -1

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 132 106 108 82 139
Laveste vannstand -46 -46 -54 -78 -35
Avvik gult nivå -4 -30 -28 -54 3
Avvik orange nivå -16 -42 -40 -66 -9
Avvik rødt nivå -26 -52 -50 -76 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm