Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
30/01 kl 00 57 61 54 54
30/01 kl 01 72 69 68 68
30/01 kl 02 75 66 71 70
30/01 kl 03 60 56 59 56
30/01 kl 04 33 35 30 32
30/01 kl 05 -2 2 -4 1
30/01 kl 06 -28 -30 -30 -29
30/01 kl 07 -43 -47 -42 -44
30/01 kl 08 -44 -43 -40 -44
30/01 kl 09 -32 -25 -26 -30
30/01 kl 10 -5 -1 -7 -3
30/01 kl 11 24 23 20 22
30/01 kl 12 52 43 47 45
30/01 kl 13 65 60 63 62
30/01 kl 14 65 63 65 63
30/01 kl 15 54 49 47 47
30/01 kl 16 27 20 19 19
30/01 kl 17 -9 -15 -17 -19
30/01 kl 18 -40 -48 -49 -48
30/01 kl 19 -57 -66 -69 -66
30/01 kl 20 -65 -73 -76 -72
30/01 kl 21 -55 -64 -66 -65
30/01 kl 22 -31 -39 -43 -47
30/01 kl 23 -1 -9 -15 -15

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 132 106 104 69 126
Max fra modell: 27.01 18 132 107 104 71 129
Max fra modell: 27.01 12 141 108 102 70 128
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm