Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 9 25 16 12
30/01 kl 01 6 22 9 12
30/01 kl 02 3 15 5 14
30/01 kl 03 4 14 8 12
30/01 kl 04 3 13 13 11
30/01 kl 05 4 14 12 8
30/01 kl 06 2 13 6 8
30/01 kl 07 0 10 1 5
30/01 kl 08 -1 7 3 2
30/01 kl 09 -6 2 6 -1
30/01 kl 10 -8 4 4 0
30/01 kl 11 -10 1 -5 -4
30/01 kl 12 -11 -1 -12 -3
30/01 kl 13 -12 -2 -11 -6
30/01 kl 14 -16 -4 -9 -7
30/01 kl 15 -17 -4 -9 -4
30/01 kl 16 -15 -5 -13 -6
30/01 kl 17 -16 -5 -14 -8
30/01 kl 18 -18 -6 -15 -7
30/01 kl 19 -19 -5 -13 -4
30/01 kl 20 -18 -2 -13 -5
30/01 kl 21 -16 2 -12 -3
30/01 kl 22 -17 3 -7 1
30/01 kl 23 -15 7 -6 2

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 59 49 43 25 73
Laveste værets virkning 4 -5 2 -19 -11
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm