Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 251 251 251 240
27/01 kl 14 218 226 223 217
27/01 kl 15 178 186 180 178
27/01 kl 16 128 139 136 135
27/01 kl 17 97 107 107 99
27/01 kl 18 80 88 86 82
27/01 kl 19 73 91 78 75
27/01 kl 20 86 98 88 88
27/01 kl 21 113 124 112 117
27/01 kl 22 145 157 149 153
27/01 kl 23 174 186 181 180

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 251 225 227 201 258
Laveste vannstand 73 73 65 41 84
Avvik gult nivå -4 -30 -28 -54 3
Avvik orange nivå -16 -42 -40 -66 -9
Avvik rødt nivå -26 -52 -50 -76 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm