Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
27/01 kl 12 246 - - 260
27/01 kl 13 240 251 251 252
27/01 kl 14 217 223 223 223
27/01 kl 15 178 180 180 181
27/01 kl 16 135 136 136 136
27/01 kl 17 99 107 107 108
27/01 kl 18 82 86 86 86
27/01 kl 19 75 78 79 79
27/01 kl 20 88 88 88 88
27/01 kl 21 117 112 112 112
27/01 kl 22 153 149 149 148
27/01 kl 23 180 181 182 181

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 251 225 223 188 245
Max fra modell: 27.01 18 251 226 223 190 248
Max fra modell: 27.01 12 260 227 221 189 247
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm