Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 59 59 59 48
27/01 kl 14 49 57 54 48
27/01 kl 15 43 51 45 43
27/01 kl 16 31 42 39 38
27/01 kl 17 29 39 39 31
27/01 kl 18 26 34 32 28
27/01 kl 19 18 36 23 20
27/01 kl 20 14 26 16 16
27/01 kl 21 10 21 9 14
27/01 kl 22 5 17 9 13
27/01 kl 23 4 16 11 10

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 59 49 43 25 73
Laveste værets virkning 4 -5 2 -19 -11
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm