Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 187 199 195 193
28/01 kl 01 190 196 195 193
28/01 kl 02 172 180 174 178
28/01 kl 03 142 152 146 152
28/01 kl 04 108 115 111 120
28/01 kl 05 77 86 84 89
28/01 kl 06 73 82 79 77
28/01 kl 07 78 84 83 82
28/01 kl 08 94 102 100 102
28/01 kl 09 124 132 131 132
28/01 kl 10 160 167 167 172
28/01 kl 11 197 205 203 202
28/01 kl 12 213 225 224 218
28/01 kl 13 213 225 225 221
28/01 kl 14 203 209 209 209
28/01 kl 15 174 182 178 180
28/01 kl 16 139 146 144 144
28/01 kl 17 104 114 114 112
28/01 kl 18 84 94 98 94
28/01 kl 19 84 97 96 91
28/01 kl 20 95 111 105 100
28/01 kl 21 119 132 128 128
28/01 kl 22 150 165 165 161
28/01 kl 23 181 197 197 193

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 251 225 227 201 258
Laveste vannstand 73 73 65 41 84
Avvik gult nivå -4 -30 -28 -54 3
Avvik orange nivå -16 -42 -40 -66 -9
Avvik rødt nivå -26 -52 -50 -76 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm