Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
28/01 kl 00 193 195 195 196
28/01 kl 01 193 195 195 196
28/01 kl 02 178 174 175 176
28/01 kl 03 152 146 147 146
28/01 kl 04 120 111 110 112
28/01 kl 05 89 84 84 85
28/01 kl 06 77 79 81 81
28/01 kl 07 82 83 84 84
28/01 kl 08 102 100 100 102
28/01 kl 09 132 131 131 131
28/01 kl 10 172 167 168 168
28/01 kl 11 202 203 204 207
28/01 kl 12 218 224 226 227
28/01 kl 13 221 225 224 225
28/01 kl 14 209 209 209 210
28/01 kl 15 180 178 179 179
28/01 kl 16 144 144 145 147
28/01 kl 17 112 114 116 120
28/01 kl 18 94 98 99 99
28/01 kl 19 91 96 97 96
28/01 kl 20 100 105 105 104
28/01 kl 21 128 128 128 130
28/01 kl 22 161 165 164 165
28/01 kl 23 193 197 198 196

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 251 225 223 188 245
Max fra modell: 27.01 18 251 226 223 190 248
Max fra modell: 27.01 12 260 227 221 189 247
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm