Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 1 13 9 7
28/01 kl 01 4 10 9 7
28/01 kl 02 1 9 3 7
28/01 kl 03 -1 9 3 9
28/01 kl 04 -1 6 2 11
28/01 kl 05 -5 4 2 7
28/01 kl 06 5 14 11 9
28/01 kl 07 8 14 13 12
28/01 kl 08 8 16 14 16
28/01 kl 09 9 17 16 17
28/01 kl 10 10 17 17 22
28/01 kl 11 16 24 22 21
28/01 kl 12 16 28 27 21
28/01 kl 13 16 28 28 24
28/01 kl 14 21 27 27 27
28/01 kl 15 21 29 25 27
28/01 kl 16 23 30 28 28
28/01 kl 17 23 33 33 31
28/01 kl 18 25 35 39 35
28/01 kl 19 31 44 43 38
28/01 kl 20 33 49 43 38
28/01 kl 21 34 47 43 43
28/01 kl 22 31 46 46 42
28/01 kl 23 27 43 43 39

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 59 49 43 25 73
Laveste værets virkning 4 -5 2 -19 -11
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm