Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 177 41 218 211
29/01 kl 01 185 38 223 221
29/01 kl 02 178 33 211 211
29/01 kl 03 157 28 185 188
29/01 kl 04 126 24 150 149
29/01 kl 05 94 21 115 113
29/01 kl 06 73 18 91 89
29/01 kl 07 68 11 79 82
29/01 kl 08 77 5 82 87
29/01 kl 09 99 4 103 107
29/01 kl 10 131 9 140 140
29/01 kl 11 165 11 176 172
29/01 kl 12 188 7 195 194
29/01 kl 13 196 0 196 200
29/01 kl 14 189 -4 185 195
29/01 kl 15 168 -4 164 173
29/01 kl 16 135 2 137 141
29/01 kl 17 99 9 108 106
29/01 kl 18 70 15 85 80
29/01 kl 19 57 12 69 69
29/01 kl 20 58 7 65 69
29/01 kl 21 73 2 75 86
29/01 kl 22 101 9 110 115
29/01 kl 23 135 16 151 149

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 251 225 223 188 245
Laveste vannstand 78 79 65 46 96
Avvik gult nivå -4 -30 -32 -67 -10
Avvik orange nivå -16 -42 -44 -79 -22
Avvik rødt nivå -26 -52 -54 -89 -32
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm