Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
29/01 kl 00 211 218 218 215
29/01 kl 01 221 223 223 221
29/01 kl 02 211 211 210 212
29/01 kl 03 188 185 185 186
29/01 kl 04 149 150 152 150
29/01 kl 05 113 115 116 111
29/01 kl 06 89 91 90 86
29/01 kl 07 82 79 78 78
29/01 kl 08 87 82 83 88
29/01 kl 09 107 103 105 112
29/01 kl 10 140 140 143 138
29/01 kl 11 172 176 177 164
29/01 kl 12 194 195 194 186
29/01 kl 13 200 196 192 197
29/01 kl 14 195 185 181 198
29/01 kl 15 173 164 165 177
29/01 kl 16 141 137 143 137
29/01 kl 17 106 108 114 95
29/01 kl 18 80 85 81 70
29/01 kl 19 69 69 60 67
29/01 kl 20 69 65 61 73
29/01 kl 21 86 75 80 87
29/01 kl 22 115 110 116 108
29/01 kl 23 149 151 148 140

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 251 225 223 188 245
Max fra modell: 27.01 18 251 226 223 190 248
Max fra modell: 27.01 12 260 227 221 189 247
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm