Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 164 16 180 176
30/01 kl 01 179 9 188 191
30/01 kl 02 180 5 185 194
30/01 kl 03 167 8 175 179
30/01 kl 04 141 13 154 152
30/01 kl 05 109 12 121 117
30/01 kl 06 83 6 89 91
30/01 kl 07 71 1 72 76
30/01 kl 08 73 3 76 75
30/01 kl 09 88 6 94 87
30/01 kl 10 114 4 118 114
30/01 kl 11 147 -5 142 143
30/01 kl 12 174 -12 162 171
30/01 kl 13 190 -11 179 184
30/01 kl 14 191 -9 182 184
30/01 kl 15 177 -9 168 173
30/01 kl 16 152 -13 139 146
30/01 kl 17 118 -14 104 110
30/01 kl 18 86 -15 71 79
30/01 kl 19 66 -13 53 62
30/01 kl 20 59 -13 46 54
30/01 kl 21 67 -12 55 64
30/01 kl 22 87 -7 80 88
30/01 kl 23 116 -6 110 118

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 251 225 223 188 245
Laveste vannstand 78 79 65 46 96
Avvik gult nivå -4 -30 -32 -67 -10
Avvik orange nivå -16 -42 -44 -79 -22
Avvik rødt nivå -26 -52 -54 -89 -32
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm