Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
30/01 kl 00 176 180 173 173
30/01 kl 01 191 188 187 187
30/01 kl 02 194 185 190 189
30/01 kl 03 179 175 178 175
30/01 kl 04 152 154 149 151
30/01 kl 05 117 121 115 120
30/01 kl 06 91 89 89 90
30/01 kl 07 76 72 77 75
30/01 kl 08 75 76 79 75
30/01 kl 09 87 94 93 89
30/01 kl 10 114 118 112 116
30/01 kl 11 143 142 139 141
30/01 kl 12 171 162 166 164
30/01 kl 13 184 179 182 181
30/01 kl 14 184 182 184 182
30/01 kl 15 173 168 166 166
30/01 kl 16 146 139 138 138
30/01 kl 17 110 104 102 100
30/01 kl 18 79 71 70 71
30/01 kl 19 62 53 50 53
30/01 kl 20 54 46 43 47
30/01 kl 21 64 55 53 54
30/01 kl 22 88 80 76 72
30/01 kl 23 118 110 104 104

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 251 225 223 188 245
Max fra modell: 27.01 18 251 226 223 190 248
Max fra modell: 27.01 12 260 227 221 189 247
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm