Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 136 156 142 152
31/01 kl 01 160 181 164 177
31/01 kl 02 170 193 173 187
31/01 kl 03 170 193 173 185
31/01 kl 04 152 178 159 168
31/01 kl 05 124 153 132 141
31/01 kl 06 101 131 112 115
31/01 kl 07 88 117 96 99
31/01 kl 08 84 116 98 98
31/01 kl 09 93 122 109 110
31/01 kl 10 115 145 127 136
31/01 kl 11 150 180 160 166
31/01 kl 12 181 216 198 199
31/01 kl 13 205 245 230 226
31/01 kl 14 216 258 245 240
31/01 kl 15 215 252 243 242
31/01 kl 16 197 237 231 234
31/01 kl 17 169 206 207 211
31/01 kl 18 136 175 176 180
31/01 kl 19 102 149 146 155
31/01 kl 20 87 135 128 139
31/01 kl 21 86 130 117 132
31/01 kl 22 97 140 125 145
31/01 kl 23 119 157 141 164

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 251 225 227 201 258
Laveste vannstand 73 73 65 41 84
Avvik gult nivå -4 -30 -28 -54 3
Avvik orange nivå -16 -42 -40 -66 -9
Avvik rødt nivå -26 -52 -50 -76 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm