Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
31/01 kl 00 152 142 137 140
31/01 kl 01 177 164 159 163
31/01 kl 02 187 173 172 175
31/01 kl 03 185 173 173 172
31/01 kl 04 168 159 158 157
31/01 kl 05 141 132 134 132
31/01 kl 06 115 112 109 110
31/01 kl 07 99 96 94 96
31/01 kl 08 98 98 94 93
31/01 kl 09 110 109 105 107
31/01 kl 10 136 127 130 133
31/01 kl 11 166 160 164 167
31/01 kl 12 199 198 196 200
31/01 kl 13 226 230 226 227
31/01 kl 14 240 245 241 239
31/01 kl 15 242 243 248 247
31/01 kl 16 234 231 232 231
31/01 kl 17 211 207 205 208
31/01 kl 18 180 176 175 176
31/01 kl 19 155 146 148 148
31/01 kl 20 139 128 134 132
31/01 kl 21 132 117 122 120
31/01 kl 22 145 125 135 133
31/01 kl 23 164 141 153 153

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 251 225 223 188 245
Max fra modell: 27.01 18 251 226 223 190 248
Max fra modell: 27.01 12 260 227 221 189 247
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm