Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 -11 9 -5 5
31/01 kl 01 -8 13 -4 9
31/01 kl 02 -6 17 -3 11
31/01 kl 03 -1 22 2 14
31/01 kl 04 -1 25 6 15
31/01 kl 05 -2 27 6 15
31/01 kl 06 3 33 14 17
31/01 kl 07 9 38 17 20
31/01 kl 08 10 42 24 24
31/01 kl 09 12 41 28 29
31/01 kl 10 14 44 26 35
31/01 kl 11 22 52 32 38
31/01 kl 12 24 59 41 42
31/01 kl 13 27 67 52 48
31/01 kl 14 30 72 59 54
31/01 kl 15 34 71 62 61
31/01 kl 16 33 73 67 70
31/01 kl 17 33 70 71 75
31/01 kl 18 31 70 71 75
31/01 kl 19 23 70 67 76
31/01 kl 20 20 68 61 72
31/01 kl 21 19 63 50 65
31/01 kl 22 19 62 47 67
31/01 kl 23 18 56 40 63

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 59 49 43 25 73
Laveste værets virkning 4 -5 2 -19 -11
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm